Ptáci vod

Oheň
Labuť
Symbolika: krása, láska, jasnozřivost, vyrovnanost
Čeleď: kachnovití (Anatidae)
Potrava: kořínky, stonky a listy ponořených rostlin
Prostředí: mokřiny u sladkovodních ploch a ústí řek, zaplavená pole

Flashnews

Aktuality | Archív aktualit |
.: 26. 01. 2014 - Sekce "antikvariát a slevy", zavedená ve Spiral Energy v květnu 2013, nabízí výprodeje některých kategorií knížek, které už nebudeme prodávat.
Vracíme se jen k okultní knihovně jako původně! více...
Nové soubory | Sledování energie |

O církví zapovězených pohanských slavnostech II.

Zem
V. Zákazy, kterými se zapovídají zvyky, obyčeje a slavnosti na místech zasvěcených bohoslužbě, v chrámech a vedle chrámů.
Toto konání bylo zapovězeno (doloženo ve IV. století). Bylo přirozené, že jakýkoliv pohanský svátek provázely slavnosti spojené s pitím a tancem, což odporovalo křesťanské představě o mši, která má být důstojná a vážná. Tento zvyk se dlouho nedařilo vymýtit, neboť jiné chování odporovalo pohanskému přístupu k božstvům. Hlavním problémem pro církev bylo přestrojování za zvířata, nošení zvířecích masek a tance v tehdejších chrámech. Zaznamenán je zákaz těchto rejů na vánoce. Po několik století se nepodařilo tyto pohanské zvyky z chrámů a církevních bohoslužeb vyhnat. Lidé to chápali jako přirozenou úctu (nyní k jednomu bohu), a tu mu dávali najevo svými písněmi, tancem a hodováním. Zákazy se opakují téměř stereotypně až do 10. století. Dle zápisů ale ještě v 16. století existoval stejný zákaz. Pod tento zákaz také spadala zápoveď provozovat kouzla a čáry v kostelích a na hrobech - což se ale provádělo, jelikož bylo vyzkoušeno, že na posvátných místech mají kouzla větší účinek než jinde. Výslovný doklad je zapsán z 8. století.

O církví zapovězených pohanských slavnostech

Zem
Vybráno z knihy Seznam pověr s zvyklostí pohanských z VIII. věku se zvláštím zřetelem k české lidovědě. Kniha je rozdělena do 30. kapitol, z nichž každá se věnuje jedné oblasti zvyků, které byly církví potlačovány. V knize se Zíbrt odkazuje na zdroje, které jsou v latině. Obvykle jsou uvedeny pod čarou.

Ještě v XIII. století byl mnohý pohanský zvyk dodržován a církvi se jej nepodařilo vymýtit. Postupně předložím okruhy pohanských zvyků, které - od samého počátku vzniku církve - se jí zdály nebezpečné, tj. protikřesťanské. Některé ze zvyků jsem uváděla v dřívějších článcích: Pohanští bohové Slovanů (Růžička).

Velké dílo

Oheň
Proces vnitřních přeměn, kterými všichni nepřetržitě procházíme, nazývali alchymisté Velkým dílem. Stádia vývoje a stupně uvědomění vyjadřovali v symbolech.

Nigredo čili temnota (první stádium)
Znamená v alchymickém smyslu rozklad a hnilobu. Tento proces symbolizuje černá vrána. Tím, že se(materie=tělo)prostoupí ohněm vnějším, dojde k aktivaci ohně vnitřního. Hmota se začne rozkládat, tělo se zredukuje na pouhou primární materii. Proces se nazývá také vařením. Je to první střetnutí zasvěcovaného člověka s jeho vnitřním prostorem. Ve starých alchymických textech se tento proces často zobrazuje jako smrt, která přiměje černou vránu vystoupit z fyzického vědomí a všech omezení, jež nás svazují s fyzickým tělem.
Meditaci nigredo je nejlépe provádět v noci s vyloučením všech zdrojů světla.

Pravidla šťastné domácnosti

Zem Anonymous nám odeslal(a) následující článek: Moudrost a krása je v jednoduchosti. Žádné komplikované konstrukty, zašmodrchané teorie, inflace slov. Nevěříte?
Nabízím Vám k vyzkoušení PRAVIDLA ŠŤASTNÉ DOMÁCNOSTI:
Co leží na zemi ZVEDNI.
Co je špinavé UMYJ.
Co je hladové NAKRM.
Co je smutné POHLAĎ.

Jak je to se skupinovými rituály

Vzduch
Je možné prožívat rituál, řekněme rituál rovnodennosti, tak jak ho prožívali naši předkové v dobách nám již dost vzdálených? To byla otázka, která padla při večerním sezení u ohně na posledním společném rituálu.
Nedávno jsem sledovala na ČT 2 pořad Celnice - Ruce v hlavě. Byla to diskuse o vývoji člověka a jeho pracovních schopnostech, o tom, kam se lidstvo až posune a jaké to bude mít dopady. Ale o tom nechci psát. Mě tam zaujal jeden termín. Dnešní lidstvo,(ve vyspělém světě), se přesunulo z otevřené přírody pod střechy, stalo se „lidstvem interiérovým“. Většina práce se odehrává v budovách, zábava také, sport se přesunul do fitcenter, zahrádky u domů se zmenšují na minimum, televize, internet atd.

Čím je pro mne magie

Oheň
Magie je už dlouho součástí mého života. Postupem času se moje vnímání magie změnilo, což bych v tomto krátkém zamyšlení ráda alespoň částečně uchopila - a pokusila se sdělit dalším hledajícím.
Začnu zaručeně otřele a neosobně, a to Crowleyovou definicí: Magie je věda a umění působit změny tak, aby nastaly ve shodě s vůlí.

Dobro nebo zlo?

Voda
Tu zimu už nebylo kam sáhnout pro další polínko do kamen. Bylo mnohem chladněji, než v minulých letech. Třásli jsme se v malém srubu a balili se do všeho, co bylo ještě nepoužité. Nezbylo nic, poslední zbytky tepla se vytratily stejně tak rychle, jako naše naděje v jaro a oteplení. Kolem srubu jen pustina, sem tam keř a skály tyčící se vysoko nad obzor. Cesta dolů k vesnici vedoucí průsmykem byla neprůchozí už více než měsíc. Vydat se na cestu dolů za tohoto počasí a bez jídla by znamenalo smrt v každém případě. Čekání na jednom místě nám připadlo jako lepší možnost, pravda však je, že se tím jen oddaloval jediný možný konec. Teplota v místnosti byla už několik dnů hluboko pod bodem mrazu, všechno jídlo zmrzlo na kost. I vlci přestali brousit kolem a raději se poohlédli po jiné kořisti.

Králky - původní slovanský obřad

Zem
Původ obřadu
Králky jsou nejstarším dochovaným chorovodným tancem. Jak tento chorovod vypadal původně už se nikdy nezjistí, přesto se v něm nachází i dnes pár indicií, které naznačují jeho původ sahající až do dob pohanských. Královničky (králky, grálky, králůvky, královinky, králověnky) lze zařadit k cyklu jarních obchůzek a průvodů. Patří ke starobylým letnicovým obyčejům, hrám a slavnostem, jejichž kořeny sahají do předkřesťanského období. Jsou spojeny se starobylými zpěvy, popřípadě tanci, nebo i dramatickými výjevy a s gesty obřadního rázu. V králenském obřadu se také objevuje zvolání "Heló". Což souvisí se slovem "helios" , tedy vzývají slunce. Podle starší literatury konaly královničky svoji obchůzku dva nebo tři týdny po svátku sv. Ducha a byly spojeny s vítáním jara, s uctíváním slunce, jarní přírody a vody. Tento obřad se tedy nevázal přesně na svatodušní svátky, ale byl spíše spojen s letním slunovratem. Po příchodu křesťanství bylo královničkám v církevním roce vykázáno místo o Letnicích a provozovaly se jako křesťanský obřadní tanec ve svatodušní pondělí.

Iluze mukařovské pouti

Vzduch
V dětství, a možná ještě dost dlouho v dospělosti, jsem dělila rok na čtyři zásadní události. Vánoce, velikonoce, pouť a posvícení. Vánoce byly časem tajemným, svátkem nejužší rodiny. Velikonoce byly dobou naděje, nových očekávání, radosti z jara,domácí pohody a náboženských i pohanských zvyklostí. Posvícení bylo svátkem žravosti.(28.10) Nasycením se před zimou, setkání s celou naší velkou rodinou, taková oslava hojnosti materiální a duchovní. Nedostatek materiálna a dostatek duchovna té doby(v naší rodině) jsem pochopila až mnohem později.No a potom tu byla Mukařovská pouť. To byl svátek pro mne. Do dnešního dne jsem ani jednou tuto slavnost nevynechala. I když její podoba se značně změnila. Původně začínala tato pouťová neděle návštěvou kostela. Maminka doma vařila, bratr a já jsme s otcem vyrazili na bohoslužbu.
1430 článků (143 stránek, 10 článků na stránku)
[ 1 | 2 | 3 ]
Přejít na:

Pravidla pro vkládání příspěvků

Příspěvek, který obsahově související s okultismem, magií, ale i s ostatním duchovnem, alternativním pohledem na svět a souvisejícími názory, může být libovolného charakteru. Podepsané příspěvky berou čtenáři vážněji než práce anonymů.

Rozdělení témat - články:
Oheň - okultismus, hermetismus, magie
Voda - subjektivní názory, umělecká vyjádření
Vzduch - publicistika
Země - základní otázky, doporučení, zdraví
Osobní - oznamy, zkušenosti, dotazy na ostatní čtenáře

Rozdělení témat - odkazy:
Oheň - okultní vědění, teorie
Voda - poradny
Vzduch - knihy, kursy, vzdělání
Země - praxe včetně cvičení, společnosti

Díky. Team Ritual.cz
Specializovaný portál pro esoteriku, magii, alternativní postoje a zdraví.
Za články a komentáře ručí jejich autoři. Vložením příspěvku souhlasí autor s jeho zveřejněním a uchováním v archivu Ritual.cz
© 2000 Spiral Energy - Ro.
UNITED-NUKE CMS
Čas potřebný ke zpracování stránky: 0.06 sekund