Přicházející události vrhají před sebou stíny

Osobní vzkazy
Už několikátý rok pozoruji určité body zvratu v prosinci v období před vánocemi. Přidala jsem si k tomu postřeh z horoskopů: tranzity, na které v horoskopu upozorňuji, se často projevují ještě před tím, než se planety překryjí, a pak už se s danou situací jen pracuje. Co když je to u těchto období také tak? Stoupající napětí díky sestupování k nejnižšímu bodu může jakoby prostřelovat ven z nevědomí ještě dřív než nastane doba přesného nejnižšího sestupu.
V podstatě totiž v tomto období nikdy nešlo o nějakou zásadní zlomovou změnu jako takovou, ale jakoby jen o její předvoj. Vždycky se částečně otevřelo téma určité čáati dalšího roku, a většinou se toto téma na zimu zase jakoby schovalo nebo zklidnilo a naplno se objevilo až zjara.

Flashnews

Aktuality | Archív aktualit |
.: 26. 01. 2014 - Sekce "antikvariát a slevy", zavedená ve Spiral Energy v květnu 2013, nabízí výprodeje některých kategorií knížek, které už nebudeme prodávat.
Vracíme se jen k okultní knihovně jako původně! více...
Nové soubory | Sledování energie |

Magické zbraně

Oheň
(Podle Aleistera Crowleyho)

Všechny souvislosti jsou mnohem podrobněji popsány v Book 4 part II. A v Magical in theory and practice.

O ZODPOVĚDNOSTI

Vzduch
Jako každý člověk poplatný své době mám i já založený svůj účet na facebooku a musím říct, že už delší dobu mě doslova nadzvedávají ze židle nejrůznější příspěvky na téma „ naše děti a škola“ nebo „ naše děti a moderní doba“, protože jsou z devadesáti devíti procent zaměřeny na obžalobu všech institucí nebo okolností, které „našim dětem“ škodí . Takovou poslední kapkou byl článek, ve kterém nějaká maminka popisovala horory mikulášské besídky a brojila proti „přežitým tradicím“, jimiž měla na mysli obchůzky Mikuláše.

Symbolika plodů

Oheň
Tentokrát mě inspiroval nedávný sen. Ocitla jsem se v bujné zahradě za slunečného dne a z nízkého stromku jsem trhala zralé ovoce. Plody jsem nejdřív považovala za borůvky, ale byly velké jako mandarinky, také barva byla temně vínová a chuť bych popsala jako něco mezi borůvkou, malinou a fíkem. Ochutnávala jsem tedy, ovoce bylo šťavnaté.

Existuje Bůh?

Osobní vzkazy Anonymous nám odeslal(a) následující článek:
U holiče.
Jeden muž, stejně jako každý jiný měsíc, šel k holiči. Začali spolu mluvit o různých věcech. A najednou hovořili o Bohu.
Holič řekl: - Víte, já nevěřím, že Bůh existuje.
- Proč si to myslíte?, zeptal se klient.
- Je to velice prosté. Stačí vyjít na ulici, abych se přesvědčil, že Bůh není. Kdyby totiž byl, myslíte, že by bylo tolik nemocných? A existovaly by opuštěné děti? Kdyby Bůh byl, nebylo by bolesti, utrpení. Prostě nemůžu si představit Boha, který tohle všechno dovolí.
Klient se zamyslel, chtěl něco říct, ale rezignoval. Nechtěl vyvolat nepotřebnou diskusi. Když holič dostříhal, klient zaplatil a odešel.

Září a vosy a krtek

Vzduch
Minulý týden jsem hubila vosy. Udělaly si hnízdo v podbití na balkóně, v rohu skleněných dveří a malou dírkou lezly dovnitř místnosti a obtěžovaly. Bylo jich čím dál víc a bzučely a poletovaly už po celém domě. A zvenku se snad rojily, či co. A tak jsem zakoupila biolit turbo, ha syčák, dosah. Vosy padaly v letu na zem. Vystříkala jsem i hnízdo. Když jsem pak viděla tu spoušť, bylo mi jich líto. Mohla jsem je nechat vyrojit, mohli si trubci užít, zbyla by stejně jen královna. A třeba by nepřezimovala. Jinak bych je musela na jaře stejně zničit, nevím, jak bych je donutila přesídlit. Přesto ve mně začal hlodat červíček. -Mám já vůbec právo hubit nějakou boží havěť, když mě trochu, ale jen trochu obtěžuje?-... A tak sedím a promítám si své soužití se vším živým, co se vyskytuje okolo našeho domu, tedy hlavně v zahradě.

Hlubinná meditace 25.7.2015 I.

Voda
Když bylo to zhluboka se uvolni atd. tak jsem to využila k astrálnímu cestováni do pater v podzemní základně. V tom podlaží pod testováním vlivu telepatie na člověka byl zavřený jeden šeďák v zuboženém stavu - nejprve na mne mířil zbraní a pak se rozpovídal. Že má zde sice komfort a starají se o něho, ale nemůže ven. Pak jsem tam potkala jednoho zjizveného šeďackého dědu a opět na mne mířil zbraní. Asi je to u nich oblíbený způsob navázání hovoru. Pak jsem ho stejně jako toho předešlého poléčila na dálku (i na blízko) z toho nejhoršího a splnila jim jejich jediné přání.

Durman a jeho zpracování šamany starého Mexika

Zem
Najít cestu do astrálního světa a vyladit se na jinou energií mohou šamanským léčitelům pomáhat některé byliny. Dospět k mistrovské dovednosti v tomto oboru zabralo mnoha let a vyžadovalo absolutní osobní disciplínu. Rostlina sama je nejlepším učitelem. S každou z nich se musí správně zacházet, a velmi záleží na tom, aby se sbírala v dokonalém stavu. Rostliny je třeba respektovat jako živé organizmy, protože podstatou jejich čarovné moci je j právě jejich životní síla.
Šaman je přesvědčen, že přistupuje- li k rostlinám s láskou a důvěrou vydají mu ochotně svá tajemství a svou sílou podpoří jeho úsilí. Kdyby se rostlina sbírala se špatných pohnutek, špatně s ní se zacházelo, nebo zneužilo, způsobilo by to nepříjemnosti a podlomilo by to důvěru v jeho umění. Pokud by si rostlinu zcela znepřátelil, věří, že by mu mohla hrozit i zkáza.
Durman je jednou z nejsilnějších bylin. Z jeho pomocí můžete získat nejmocnějšího spojence. Tato bylina s krásnými bělavými květy má taky některé výrazně stinné stránky. Příliš brzy dá okusit moc, aniž by posílila vaše srdce laskavostí. Dělá lidi panovačnými a nevypočitatelnými. Uvnitř zůstávají slabí. Je nějaká možnost se tomu vyhnout? Don Chuan říká, že je to možné překonat, ale není to možné obejít. Kdo se stane spojencem durmanu, musí za to zaplatit cenu.

Obzinky dle Zíbrta

Zem
Toto období je dobou žní, které započaly již v polovině července (Svatá Markéta, hází srp do žita / vede žence do žita). Pro poddané představovalo nelehkou práci na polích od svítání do západu slunce, přesto byla práce oslavou a zpívala se řada popěvků. Žně byly oslavou pro celou vesnici a veselí bylo slyšet odevšad. Bylo zvykem, že se žnečky při žetí srpem dorozumívaly písněmi. V písních se hojně vyskytuje chvála těch pilných a káraní líných. Tato témata se vyskytují v písních z Čech, Moravy, Slezska i Slovenska. Zpěv se prolínal celým dnem, ženci si tak dodávali chuť k práci.
Oblíbeným zvykem žneček bylo svázání rukou a nohou trsem obilí tomu, kdo přicházel na pole, většinou to býval hospodář a musel dát nějaké spropitné např. pivo, víno.

Jak se v kdy v Čechách tancovalo

Zem
Představuju další Zíbrtovu knihu tentokrát o původu a vzniku tance v českých zemích. Byla jsem zvědavá hlavně na její úvod, který se měl zaobírat pohanskými a náboženskými tanci, ale zvědavost byla neuspokojena, jejikož informace byly velice kusé a veskrze známé. Na jednu stranu je to pochopitelné, jelikož z té doby neexistují žádné záznamy, ani v ústní podobě se nic netraduje.
Přesto jsem se dověděla, že plesati (slovo, které se v ranných dobách používalo pro tanec obecně) přijali od Slovanů Gótové, což je doloženo v gótském překladu řecké bible. Jako nejstarší tance jsou uváděny tance kruhové, nám už známé chorovody. Na tomto místě autor udělá skok a dostaně se do doby raného středověku k církevním zápovědím (o nich jsem podrobně pdsala v loňském roce) týkající se tance a jinými slovy popisuje brojení círevní moci proti pohanským zvykům, které se nepodaří stejně vymýtit. Vypadá to, že tyto církevní zápovědi jsou jedním z mála zdrojů – ne-li jediným - o zvycích raně středověké společnosti. Nejenom tato část, ale celá knížka je velmi dobrým zdrojem (kdyby někdo chtěl sám se pídit a studovat) citací, autorů a pramenů odkud a od koho čerpal – to se musí nechat. Tance, které zmiňuje jsou obsaženy v již zmíněných zápovědích.
1462 článků (147 stránek, 10 článků na stránku)
[ 1 | 2 | 3 ]
Přejít na:

Pravidla pro vkládání příspěvků

Příspěvek, který obsahově související s okultismem, magií, ale i s ostatním duchovnem, alternativním pohledem na svět a souvisejícími názory, může být libovolného charakteru. Podepsané příspěvky berou čtenáři vážněji než práce anonymů.

Rozdělení témat - články:
Oheň - okultismus, hermetismus, magie
Voda - subjektivní názory, umělecká vyjádření
Vzduch - publicistika
Země - základní otázky, doporučení, zdraví
Osobní - oznamy, zkušenosti, dotazy na ostatní čtenáře

Rozdělení témat - odkazy:
Oheň - okultní vědění, teorie
Voda - poradny
Vzduch - knihy, kursy, vzdělání
Země - praxe včetně cvičení, společnosti

Díky. Team Ritual.cz
Specializovaný portál pro esoteriku, magii, alternativní postoje a zdraví.
Za články a komentáře ručí jejich autoři. Vložením příspěvku souhlasí autor s jeho zveřejněním a uchováním v archivu Ritual.cz
© 2000 Spiral Energy - Ro.
UNITED-NUKE CMS
Čas potřebný ke zpracování stránky: 0.07 sekund